Ανακοινώσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Έχουν ενεργοποιηθεί, έως την 17/11/2019 οι δηλώσεις μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία  http://www.teipel.gr/index.php/webgram  για τους φοιτητές από το 2ο έτος σπουδών και πάνω. Οι δηλώσεις των φοιτητών του 1ου έτους πραγματοποιούνται αυτόματα από τη γραμματεία.